1. thelindsaytuggey:

    animenostalgia:

    Fushigi Yuugi, ep 1 (1995)

    My life.

    (via deadnet)